Vyberte stránku

Prohlášení o právech a povinnostech

Rapový seznam – Prohlášení o právech a povinnostech


Součástí tohoto Prohlášení o právech a povinnostech jsou smluvní podmínky, které svou registrací v databázi na adrese www.rapovyseznam.cz a www.rapzzz.com (dále jen ,,databáze”) berete na vědomí a schvalujete.


Datum poslední úpravy: 24. května 2018

Prohlášení o právech a povinnostech

Toto Prohlášení o právech a povinnostech (dále jen „Prohlášení“ či „Podmínky“) představuje podmínky použití služeb (hudební databáze na adrese www.rapovyseznam.cz či rapzzz.com) společnosti Rapzzz, které upravují náš vztah s uživateli a dalšími osobami využívajícími databázi, produkty a služby Rapzzz (dále jen ,,služby”). Používáním služeb Rapzzz vyjadřujete souhlas s tímto Prohlášením, které je občas aktualizováno v souladu s Paragrafem 13 uvedeným níže.

V případě střetu podmínek (ať už obchodních či jiných) s tímto Prohlášením o právech a povinnostech platí dané podmínky související s databází, produktem nebo službou v rozsahu příslušného střetu.


I. Soukromí

V dokumentu o Ochraně soukromí se dočtete, jak nakládáme s citlivými daty a s Vašimi osobními údaji. Uživatelskou registrací na webu databáze tento dokument schvalujete.


II. Sdílení vašeho obsahu a informací

1. Váš obsah (jako jsou fotografie, videa či zvukové stopy), který jste nahráli do databáze, je chráněn právy k duševnímu vlastnictví. Společnost Rapzzz si na Váš obsah nenárokuje žádné právo.

2. Jako uživatel databáze berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obsah, který v databázi zveřejníte, je Váš anebo máte písemné potvrzení, že jste jeho vlastníkem.

3. Dále souhlasíte a potvrzujete, že do databáze nevložíte obsah, kterého nejste vlastníkem a tím nepoškodíte třetí stranu, která je vlastníkem daného obsahu.

4. Objevíte-li v databázi obsah, kterého jste vlastníkem a nepřejete si jej v databázi mít, kontaktujte nás na kteroukoli z uvedených emailových adres. Obsah obratem odstraníme.

5. Zrušíte-li svůj uživatelský účet, jsme povinní smazat Vaše veškeré osobní údaje.

6. Společnost Rapzzz s.r.o. nezodpovídá za obsah ani informace, které uživatelé prostřednictvím databáze přenáší nebo sdílejí. Společnost Rapzzz nenese zodpovědnost za jakýkoli urážlivý, nevhodný, obscénní, nezákonný nebo jinak nepřijatelný obsah, se kterým je možné se v databázi setkat. Neneseme zodpovědnost za chování uživatelů databáze, ať už jde o chování online, nebo v reálném světě.


III. Bezpečnost

1. Nebudete v databázi zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).

2. Nebudete shromažďovat obsah databáze nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup k Rapzzz, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího písemného svolení.

3. Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.

4. Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.

5. Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.

6. Nebudete zveřejňovat: nenávistné projevy, výhrůžky nebo pornografii; podněty k násilí; nebo obsah s nahotou či realisticky vyobrazené nebo bezdůvodné násilí.

7. Nepoužijete databázi k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.

8. Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled databáze, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce databáze.

9. Nebudete napomáhat k porušování tohoto Prohlášení ani ho podněcovat.

10. Společnost Rapzzz si nárokuje právo na odstranění Vašeho účtu, či obsahu Vámi zveřejněného, bez udání důvodů.


IV. Bezpečnost registrace a účtu

1. Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.

2. Pokud váš účet deaktivujeme z důvodu porušení těchto zásad, nevytvoříte bez našeho svolení jiný.

3. Svůj osobní účet nepoužijete ke komerčnímu obohacení. K těmto účelům budete používat funkci vložení nového umělce, díla či skladby do databáze.

4. Své kontaktní informace budete udržovat přesné a aktuální.

5. Nesdělíte nikomu své heslo, neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly bezpečnost vašeho účtu ohrozit.

6. Nepřenesete svůj účet na jiného uživatele bez našeho předchozího písemného svolení.

7. Pokud vyberete pro svůj účet uživatelské jméno nebo jiný identifikátor, vyhrazujeme si právo jej odebrat nebo opakovat vznesení nároku, pokud jej budeme považovat za nevhodný (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky na uživatelské jméno, které nemá přímý vztah ke skutečnému jménu uživatele).


V. Ochrana práv ostatních uživatelů

Respektujeme práva druhých a od vás očekáváme to samé.

1. Nebudete v databázi zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.

2. Jsme oprávněni odebrat jakýkoli vámi zveřejněný obsah nebo informace v databázi, pokud se domníváme, že porušují toto Prohlášení.

3. Jestliže odebereme váš obsah z důvodu porušení autorských práv někoho jiného a jste přesvědčeni, že byl odebrán omylem, máte možnost odvolat se.

4. Pokud budete opakovaně porušovat práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, deaktivujeme vám účet.

5. Nepoužijete naše autorská práva nebo ochranné známky ani jiné zavádějícím způsobem podobné známky, pokud k tomu nemáte naše písemné svolení.

6. Při shromažďování informací od uživatelů jste povinni dodržovat platnou legislativu.

7. Nezveřejníte v databázi doklady žádného uživatele prokazující jeho totožnost ani jeho citlivé finanční údaje.

8. Nebudete označovat uživatele nebo posílat e-mailové pozvánky osobám, které nejsou uživateli, bez jejich souhlasu.


VI. Mobilní telefony a další zařízení

1. Souhlasíte a poskytujete všechna práva potřebná k umožnění synchronizace zařízení uživatelů (včetně případů, kdy jde o synchronizaci prostřednictvím nějaké aplikace) a veškerých informací, které tito uživatelé v databázi vidí.


VII. Platby

1. Pokud v databázi provedete platbu, přijímáte tím naše Obchodní podmínky. Více informací naleznete v sekci Platby.


VIII. Dodatky

1. Na chystané změny těchto podmínek vás upozorníme předem, abychom vám dali možnost si revidované podmínky přečíst a vyjádřit se k nim dříve, než budete pokračovat ve využívání našich Služeb.

2. Pokud změníme zásady, pravidla nebo další podmínky, na které se v tomto Prohlášení odvoláváme nebo které jsou jeho součástí, budeme Vás o této změně informovat.

3. Pokud budete Služby Rapzzz používat i po zveřejnění takového upozornění na změnu našich podmínek, zásad nebo pravidel, upravené podmínky, zásady nebo pravidla tím přijímáte.


IX. Ukončení

1. Pokud porušíte ustanovení nebo smysl tohoto Prohlášení nebo nás jinak vystavíte riziku či možnosti trestního stíhání, můžeme vám přestat poskytovat část nebo všechny funkce databáze. Na tuto skutečnost vás upozorníme e-mailem.

2. Máte také právo kdykoli svůj účet odstranit nebo svoji aplikaci deaktivovat. V takovém případě je platnost tohoto Prohlášení ukončena, nadále však zůstávají v platnosti následující ustanovení: III. až V. a IX. až XII.


X. Spory

1. Veškeré žaloby, soudní nařízení nebo spory vůči nám vzešlé z tohoto prohlášení nebo používání databáze budete vznášet výhradně u okresního soudu v Ostravě na adrese: U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava – Poruba, Česká republika.

2. Souhlasíte s tím, že pro účely vedení veškerých takovýchto sporů se podřídíte jurisdikci daných soudů. Toto prohlášení a vaše případné žaloby na nás se řídí zákony České republiky, bez ohledu na kolizi právních ustanovení.

3. Pokud vůči společnosti Rapzzz podá třetí strana žalobu týkající se vašich kroků, obsahu nebo informací v databázi, odškodníte nás v souvislosti s touto žalobou za veškeré škody, ztráty a výdaje jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení).

4. Přestože stanovujeme pravidla chování uživatelů, nemáme možnost ovlivnit ani určovat akce uživatelů databáze a nezodpovídáme za obsah ani informace, které uživatelé prostřednictvím databáze přenáší nebo sdílejí. Neneseme zodpovědnost za jakýkoli urážlivý, nevhodný, obscénní, nezákonný nebo jinak nepřijatelný obsah, se kterým je možné se v databázi setkat. Neneseme zodpovědnost za chování uživatelů databáze, ať už jde o chování online, nebo v reálném světě.

5. SNAŽÍME SE UDRŽET DATABÁZI V CHODU, BEZ CHYB A BEZPEČNÝ. PŘESTO JEJ POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. DATABÁZI POSKYTUJEME TAK, JAK JE, BEZ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ SMLOUVY. NEZARUČUJEME BEZPEČNOST A BEZCHYBNOST DATABÁZE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ, ANI NEPŘETRŽITOU FUNKCI DATABÁZE BEZ VÝPADKŮ, PRODLEV ČI NEDOKONALOSTÍ. RAPZZZ NENESE ODPOVĚDNOST ZA AKCE, OBSAH, INFORMACE ANI DATA TŘETÍCH STRAN A ZPROŠŤUJE SEBE, NAŠEHO JEDNATELE, VŠECHNY ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE Z ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S ŽALOBAMI A NÁROKY NA ÚHRADU ŠKOD, ZNÁMÝCH I NEZNÁMÝCH, VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SPOJENÝCH S NÁROKY, KTERÉ VŮČI TAKOVÝMTO TŘETÍM STRANÁM VZNÁŠÍTE. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI UŠLÝ ZISK ANI JINÉ NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROHLÁŠENÍM NEBO V SOUVISTLOSTI S DATABÁZÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNI. NAŠE SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO PROHLÁŠENÍ NEBO PROVOZOVÁNÍ DATABÁZE NEPŘEKROČÍ VĚTŠÍ Z ČÁSTEK 5000 KČ (200 EUR) NEBO ČÁSTKY, KTEROU JSTE NÁM ZAPLATILI BĚHEM UPLYNULÝCH DVANÁCTI MĚSÍCŮ. PLATNÉ ZÁKONY MOHOU RUŠIT OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI NEBO NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS PROTO NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NESE SPOLEČNOST RAPZZZ ODPOVĚDNOST V PLNÉM ROZSAHU PLATNÉHO ZÁKONA.


XI. Definice

1. Slovem „databáze“ nebo „služby“ označujeme funkce a služby společnosti Rapzzz, které zpřístupňujeme, včetně funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím
a) našich webových stránek na adrese www.rapovyseznam.cz a www.rapzzz.com a veškerých dalších licencovaných nebo partnerských webů Rapzzz (včetně subdomén, mezinárodních verzí, widgetů a mobilních verzí);
b) dalších médií, značek, produktů, služeb, softwaru, zařízení nebo sítí existujících v současné době nebo vzniklých v budoucnu.

2. Rapzzz si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení určit, že jeho konkrétní značky, produkty nebo služby podléhají zvláštním podmínkám a nikoli tomuto prohlášení o právech a povinnostech. O tomto faktu Vás budeme informovat.

3. Jako „informace“ označujeme fakta a další informace o Vás, včetně akcí provedených uživateli a osobami, které nejsou uživateli a využívají databázi.

4. Jako „obsah“ označujeme cokoli, co vy nebo ostatní uživatelé s pomocí služeb Rapzzz zveřejníte, poskytnete nebo sdílíte a co je dostupné veřejnosti.

5. Jako „data“ nebo „uživatelská data“ označujeme veškerá data, včetně obsahu uživatele nebo informací o něm, která vy nebo třetí strany mohou získat z databáze nebo poskytnout společnosti Rapzzz prostřednictvím platformy.

6. „Zveřejněním“, „publikováním“ nebo „vložením“ označujeme vložení obsahu či komentáře do databáze nebo jeho jiné zpřístupnění prostřednictvím databáze.

7. Jako „použití“ označujeme využití, kopírování, zveřejnění nebo zobrazení, distribuci, úpravu, překlad a vytvoření odvozeniny.

8. Jako „ochranné známky“ označujeme seznam ochranných známek, které jsou vlastnictvím společnosti Rapzzz či jejího zakladatele Patrika Moravce.


XII. Ostatní

1. Pokud jste občanem České republiky představuje toto Prohlášení smluvní podmínky a smlouvu mezi Vámi a společností Rapzzz s.r.o.

2. Pojmy „nám“, „my“ a „naše“ označují společnost Rapzzz s.r.o.

3. Toto Prohlášení tvoří úplnou smlouvu mezi oběma stranami týkající se služeb Rapzzz a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy.

4. Pokud by kterákoli část tohoto Prohlášení pozbyla platnosti, zůstávají ostatní části plně v platnosti a nepozbývají účinnosti.

5. Pokud neuplatníme kteroukoli část tohoto Prohlášení, nebude to považováno za zřeknutí se tohoto Prohlášení.

6. Jakékoli dodatky nebo vzdání se práv týkající se tohoto Prohlášení musí být učiněny písemně a námi podepsány.

7. Nepřenesete žádné ze svých práv ani závazků vyplývajících z tohoto Prohlášení na nikoho jiného bez našeho svolení.

8. Veškerá naše práva a závazky vyplývající z tohoto Prohlášení jsou plně převoditelná v případě fúze, převodu vlastnictví nebo majetku nebo opatření na základě zákona či jiné situace.

9. Žádné ustanovení tohoto Prohlášení nás nezbavuje zodpovědnosti dodržovat zákony.

10. Tímto Prohlášením nejsou poskytována žádná oprávnění třetích stran.

11. Vyhrazujeme si všechna práva mimo práv, která vám výslovně přísluší.

12. Při používání databáze budete dodržovat všechny příslušné zákony.