Vyberte stránku

Zásady ochrany osobních údajů

Ostatní – Zásady ochrany osobních údajů


 

Datum nabytí platnosti: 3. prosince 2017
Datum poslední úpravy: 10. listopadu 2018

Toto je dokument o ochranně osobních údajů v databázi rapovyseznam.cz či rapzzz.com dále na webovém rozhraní rapjeart.cz, beatmaker.cz, edu.rapzzz.com. shop.rapzzz.com či jakékoli další webové platformě a webovém rozhraní společnosti Rapzzz s.r.o. (dále jako ,,Rapzzz“, ,,Rapový seznam”, ,,databáze”, ,,rapovyseznam.cz”, „beatmaker.cz”, „rapjeart.cz”, „edu.rapzzz.com”, „shop.rapzzz.com”, „obchod”, „eshop”, „my“, „nám“ nebo „naše“).

Naše Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem my a některé spolupracující společnosti shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme informace vztahující se k našim mobilním službám, webové stránce či jakémukoli softwaru poskytnutému ve spojení se službami stránek rapovyseznam.cz, rapzzz.com, beatmaker.cz, rapjeart.cz, help.rapzzz.com, edu.rapzzz.com či shop.rapzzz.com (dále společně jako „služba“) a jaké máte ohledně shromažďování a používání údajů možné volby.

Používáním kterékoli naší služby vyjadřujete srozumění a souhlas s tím, že vám poskytujeme platformu určenou k publikování obsahu ve službě (včetně fotek, komentářů a dalších materiálů („dále jako „uživatelský obsah“) a k veřejnému sdílení uživatelského obsahu. Znamená to, že při dodržení smluvních podmínek těchto Zásad ochrany osobních údajů a našem Prohlášení o právech a povinnostech mohou ostatní uživatelé vyhledávat, zobrazovat, používat a sdílet veškerý uživatelský obsah, který prostřednictvím služby zveřejníte.

Naše zásady se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby používající službu (dále jako „uživatelé“).

I. ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

 1. Vaše uživatelské jméno, heslo a e-mailová adresa, které jste zadali při registraci pro uživatelský účet.
 2. Informace na profilu, které jste na uživatelském profilu uvedli (jako je třeba jméno a příjmení, obrázek nebo telefonní číslo).
 3. Uživatelský obsah (jako například fotky, komentáře a další materiály), které uveřejníte ve službě.
 4. Komunikace mezi vámi a námi. Například Vám můžeme posílat e-maily související s poskytováním služby (jako třeba ověření účtu, změny nebo aktualizace funkcí služby, technická a bezpečnostní oznámení). Upozorňujeme, že e-maily související s poskytováním služby se nedají odhlásit.
 5. Když naší službu navštívíte, můžeme využívat soubory cookie a podobné technologie (jako jsou pixely, webové signály nebo místní úložiště) ke shromažďování údajů o tom, jakým způsobem Rapový seznam používáte, a abychom vám poskytovali požadované funkce.
 6. Můžeme požádat inzerenty nebo jiné partnery, aby na vašem zařízení doručovali reklamu nebo poskytli určité služby, které mohou používat soubory cookie nebo podobné technologie umístěné námi nebo třetí stranou. K tomu využíváme služby a aplikace společnosti Google. Jak společnost Google využívá osobní údaje v rámci poskytování služeb se dočtete ZDE.
 7. Další informace o použití cookies najdete ZDE.
 8. Informace v souboru protokolu: Informace v souboru protokolu prohlížeč automaticky vyreportuje pokaždé, když požádáte o přístup k nějaké webové stránce nebo aplikaci (neboli když ji navštívíte). Mohou být také poskytnuty tehdy, když do prohlížeče nebo zařízení stahujete obsah nějaké webové stránky nebo aplikace.

II. VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

Kromě některých konkrétních způsobů využívání údajů, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, můžeme získané údaje používat k následujícím účelům:

 1. pomoci vám získat efektivní přístup k údajům i po přihlášení
 2. zapamatování údajů, takže je během návštěvy (nebo až službu navštívíte příště) nebudete muset zadávat znovu
 3. poskytování přizpůsobeného obsahu a informací (vám i ostatním), kam mohou patřit i online reklamy a jiné formy marketingu
 4. poskytování, zlepšování, testování a monitorování efektivity služby
 5. vývoji a testování nových produktů a funkcí
 6. monitorování metrik, jako je například celkový počet návštěvníků, návštěvnost a demografické vzorce (k těmto účelům využíváme službu třetí strany a to Google Analytics)
 7. diagnostika nebo opravení technických potíží

III. SDÍLENÍ ÚDAJŮ

 1. Bez vašeho souhlasu (s výjimkou případů, kdy je v těchto zásadách uvedeno jinak) vaše údaje nepronajmeme, neprodáme ani nezpřístupníme jiným společnostem mimo Rapzzz s.r.o. (nebo mimo skupinu společností, kterých je Rapzzz součástí).
 2. Uživatelský obsah a údaje (zejména informace získané ze souborů cookie, souborů protokolů, identifikačních údajů zařízení, dat o lokalitě a používání) můžeme sdílet s podniky, které právně tvoří součást skupiny společností, jejichž součástí je i Rapzzz, nebo s takovými, které se součástí této skupiny teprve stanou (dále jako „partneři“). Partneři mohou tyto údaje používat k poskytování, porozumění a zlepšování služby (včetně analytických údajů ohledně poskytování) i vlastních služeb partnerů (sem patří i možnost poskytovat vám lepší a relevantnější prostředí).
 3. Vaše údaje a informace z takových nástrojů, jako jsou soubory cookie, soubory protokolů, identifikátory zařízení, atp. můžeme rovněž sdílet s organizacemi z řad třetích stran, které nám pomáhají vám službu poskytovat. Naši poskytovatelé služeb získají přístup k vašim údajům v míře nezbytně nutné k tomu, aby vám i nám mohli službu poskytovat při dodržení platné legislativy.
 4. Můžeme odebrat určité části dat, které by vás mohly identifikovat, a anonymní data sdílet s jinými subjekty. Vaše údaje můžeme také sloučit s jinými údaji, a to tak, aby již nebyly spojovány s vámi, a tyto souhrnné informace dále sdílet.
 5. Veškeré údaje nebo obsah, který dobrovolně zveřejníte pro účely publikace ve službě (jako je třeba uživatelský obsah), se stane veřejným (bude se však řídit veškerým souvisejícím nastavením soukromí).
 6. Jakmile jednou uživatelský obsah sdílíte nebo zveřejníte, mohou daný uživatelský obsah ostatní dále sdílet. Vámi zveřejněný obsah se stává veřejně dostupným obsahem.
 7. Pokud nějaké jiné organizaci prodáme či jiným způsobem převedeme část nebo celou společnost Rapzzz s.r.o. nebo náš majetek (například v rámci takových transakcí, jako je sloučení, akvizice, vyhlášení bankrotu, zánik nebo likvidace), budeme Vás informovat o této skutečnosti a Vy rozhodnete, zda chcete své osobní údaje s naší databáze vymazat či nikoli. Vlastníkem vašeho vlastního uživatelského obsahu zůstáváte i nadále vy. Závazky, které jsme v těchto Zásadách ochrany osobních údajů učinili, bude muset příslušný kupec nebo nabyvatel respektovat.
 8. Vaše údaje jsme oprávněni zobrazovat, uchovávat a sdílet, budeme-li k tomu vyzváni právně podloženou žádostí (například na základě povolení k odtajnění uloženého obsahu nebo soudního příkazu) a budeme-li to vyžadovat zákon. Informace, které o vás obdržíme, můžeme zobrazovat, zpracovávat a uchovávat delší dobu v případě, že jsou předmětem právně podložené žádosti či povinnosti, oficiálního policejního vyšetřování nebo vyšetřování v souvislosti s možným porušením našich podmínek a zásad, nebo je nutné takové údaje uchovat, abychom zabránili jiné újmě.

IV. ULOŽENÍ ÚDAJŮ

 1. Údaje shromážděné prostřednictvím naší služby mohou být uloženy nebo zpracovány v České republice nebo v jakékoli jiné zemi, ve které má společnost Rapzzz s.r.o. či její partneři nebo poskytovatelé služeb pobočky.
 2. Abychom údaje shromážděné prostřednictvím služby uchovali v bezpečí, činíme opatření přiměřená příslušnému obchodnímu účelu, a před tím, než vám udělíme přístup k vašemu účtu, podnikneme přiměřené kroky k ověření vaší identity (jako je třeba vyžádání si jedinečného hesla).
 3. Jste povinni uchovat své uživatelské heslo a jméno v bezpečí. Na vaše nastavení soukromí mohou mít rovněž vliv změny, které ve svých službách provedou sociální média propojená s rapovyseznam.cz, rapzzz.com, beatmaker.cz, rapjeart.cz, edu.rapzzz.com, shop.rapzzz.com či help.rapzzz.com. Za opatření v oblasti funkcí, ochrany soukromí nebo zabezpečení jakékoli jiné organizace neneseme odpovědnost.
 4. Vaše osobní údaje využíváme zcela a pouze po tu dobu, která je nezbytná pro poskytování Vámi využívaných služeb na stránkách rapovyseznam.cz, rapzzz.com, edu.rapzzz.com, rapjeart.cz, shop.rapzzz.com, beatmaker.cz či help.rapzzz.com

V. VAŠE ÚDAJE

 1. Účet můžete kdykoli aktualizovat tak, že se přihlásíte a změníte nastavení účtu.
 2. Svůj účet můžete smazat, neboli deaktivovat na stránce uživatelského účtu v sekci ,,nastavení”.
 3. Poté, co svůj účet ukončíte, neboli deaktivujete, je společnost Rapzzz povinná Vaše veškeré osobní údaje ze své databáze odstranit.

VI. OCHRANA SOUKROMÍ NEZLETILÝCH

 1. Společnost Rapzzz vědomě neshromažďuje ani nevyžaduje žádné informace od kohokoli ve věku 13 let nebo méně, ani takovýmto osobám vědomě neumožňuje registraci do služby. Tato služba a její obsah nejsou určeny pro děti mladší 13 let.
 2. Jestliže zjistíme, že jsme bez souhlasu rodičů shromáždili osobní údaje nezletilé osoby mladší 13 let, takovéto údaje co nejrychleji odstraníme.
 3. Pokud se domníváte, že bychom mohli mít údaje od nezletilé osoby mladší 13 let, kontaktujte nás prosím na email: info@rapzzz.com a my údaje odstraníme.

VII. OSTATNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY

 1. Nejsme odpovědní za postupy, které používají jiné webové stránky nebo služby propojené s naší službou (včetně informací nebo obsahu v nich obsaženém). Pamatujte, že když použijete odkaz na přechod z naší služby na jinou webovou stránku nebo službu, na tyto webové stránky nebo služby třetích stran se naše Zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Procházení jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran nebo interakce s nimi (včetně stránek nebo služeb, které mají odkaz na našich webových stránkách) podléhají vlastním pravidlům a zásadám příslušných třetích stran.
 2. Kromě toho vyjadřujete souhlas s tím, že neneseme odpovědnost ani nemáme kontrolu nad jakýmikoli třetími stranami, které oprávníte k přístupu ke svému uživatelskému obsahu. Pokud používáte webovou stránku nebo službu třetí strany a povolíte jí přístup k uživatelskému obsahu, činíte tak na svoje vlastní riziko.

VIII. KONTAKT

 1. Máte-li další dotazy k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nebo ke službám, které provozujeme, kontaktujte nás prosím na: info@rapzzz.com či info@rapovyseznam.cz

IX. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnost Rapzzz s.r.o. může tyto Zásady ochrany osobních údajů příležitostně upravit nebo aktualizovat. O změnách Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.
 2. Pokud budete rapovyseznam.cz, rapzzz.com nebo jinou službu Rapzzz dále používat i po úpravách těchto Zásad ochrany osobních údajů, vyjadřujete tím s těmito úpravami souhlas.